PhDr. VERANIKA BIALKOVICHpřekladatelka a tlumočnice

Překlady, tlumočení a výuka slovanských jazyků: běloruština, ruština, chorvatština, srbština, makedonština.

 

Překlady

Nabízím překladatelské služby v řadě oborů (právo, státní správa, finance, technika, obchod, společenské vědy aj.) v těchto jazykových kombinacích:

z

češtiny
angličtiny

do

běloruštiny
ruštiny

z

ruštiny
běloruštiny

do

češtiny

z

chorvatštiny
makedonštiny
slovenštiny
srbštiny

do

běloruštiny
češtiny
ruštiny

z

soudní překlady
z chorvatštiny
a makedonštiny

do

češtiny

Provádím také korektury a stylistické úpravy textů v ruštině a běloruštině.

 

Tlumočení

Nabízím tlumočení z/do RUSKÉHO, BĚLORUSKÉHO a CHORVATSKÉHO jazyka


Konsekutivní tlumočení

Doprovodné tlumočení

Simultánní (kabinové) tlumočení

Asistence u obchodních jednání

Možnost tlumočení v zahraničí

Možnost tlumočení o víkendu a svátcích

 

PŘEKLADY Z/DO CHORVATŠTINY A MAKEDONŠTINY SE SOUDNÍM OVĚŘENÍM

Jsem soudní tlumočnice chorvatštiny a makedonštiny jmenovaná Městským soudem v Praze.

Provádím soudní překlady úředních listin (rodné, oddací a úmrtní listy, vysvědčení, diplomy atd.), které obvykle vyžadují veřejné instituce a úřady.

 

Překlady beletrie a publicistiky

Hrdý Budžes

DOUSKOVÁ, Irena

Zvuk slunečních hodin.

ANDRONIKOVA, Hana

Karla Klenotníka cesta na Korsiku

TOPOL, Filip

bílá rus

RozRazil

KALJADOVÁ, Juhasja

Plav

MARTYSEVIČOVÁ Maryjka

Plav

Časopis Arche

ZAJAC, Peter

Časopis Arche

4/2011

Časopis Arche

4/2001

ARLOV, Uladzimir

Antologie běloruských povídek


  Všechny Překlady

 

z češtiny do běloruštiny:

DOUSKOVÁ, Irena: Hrdý Budžes. Brno: Petrov, 2002. – ДОЎСКАВА, Ірэна: Моцны Жбуць. Мінск: Логвінаў, 2013.

TOPOL, Filip: Karla Klenotníka cesta na Korsiku. – ТОПАЛ, Філіп: Карла Залатара падарожжа на Корсыку. In: Яхім Топал, Ёзэф Топал, Філіп Топал: Анёл. Мінск: Логвінаў, 2008, dostupné také zde.

ANDRONIKOVA, Hana: Zvuk slunečních hodin. Praha: Knižní klub, 2001. – АНДРАНІКАВА, Гана: Гук сонечнага гадзінніка. Мінск: Логвінаў, 2004.

KROUTVOR, Josef: Pražské kavárny. In: W. Koschmal, M. Nekula, J. Rogall (ed.), Češi a Němci: Dějiny – kultura – politika. Praha: Litomyšl, 2001, – КРОЎТВАР, Ёзаф: Праскія кавярні. Časopis Arche, 4/2003, dostupné také zde.

HORVÁTHOVÁ, Jana: Nevidět, neslyšet, nemluvit...: Proč se v ČR nedaří řešit romský problém? – ГАРВАТАВА, Яна: Ня бачыць, ня чуць, не гаварыць...: Чаму Чэхія ня можа даць рады цыганскай праблеме? Časopis Arche, 6/2009.

KUBÍČKOVÁ, Klára: Chapadla byrokracie kolem chobotnice Jana Kaplického. – КУБІЧКАВА, Клара: Мацкі бюракратыі вакол васьмінога Яна Капліцкага. Časopis Arche, 6/2009.

z běloruštiny do češtiny:

КАЛЯДА, Югася: Галоўная памылка Афанасія. – KALJADOVÁ, Juhasja: Největší Afanasijova chyba. Plav: měsíčník pro světovou literaturu, 2007/4, dostupný také zde.

АРЛОЎ, Уладзімір: Ордэн Белай Мышы. – ARLOV, Uladzimir: Řád bílé myši. In: Smatryčenka, S. (ed.), Antologie běloruských povídek. Brno: Větrné mlýny, 2006.

АДАМЧЫК, Вячаслаў: Кароль Нябожа. – ADAMČYK, Vjačaslav: Karol Ňaboža. In: Smatryčenka, S. (ed.), Antologie běloruských povídek. Brno: Větrné mlýny, 2006.

МАРТЫСЕВІЧ, Марыйка: Пазакляснае чытаньне. Гэта нам не задавалі (originál dostupný také zde). – MARTYSEVIČOVÁ, Maryjka: Nepovinná četba. Plav – měsíčník pro světovou literaturu, 12/2006, dostupný také zde.

ze slovenštiny, makedonštiny a chorvatštiny do běloruštiny:

АНДОНОВСКИ, Венко: Последниот македонски ректор. – АНДОНАЎСКІ, Вэнка: Апошні македонскі рэктар. Časopis Arche, 4/2001.

VELIČKOVIĆ, Nenad: Vitez Hipotalamus. – ВЭЛІЧКАВІЧ, Нэнад: Рыцар гіпаталамус. Časopis Arche, 4/2001.

UGREŠIĆ, Dubravka: Život kao sapunica. – УГРЭШЫЧ, Дубраўка: Жыцьцё як мыльная опэра. Časopis Arche, 4/2001.

ĎUROVIČ, Ľubomír: Naša (slovenská) identita...? Ako sa formovala politicky a teritoriálne? – ДЗЮРАВІЧ, Любамір: Нашая (славацкая) ідэнтычнасьць...? Як яна фармавалася палітычна і тэрытарыяльна? Časopis Arche, 9/2010.

ZAJAC, Peter: Slovenský intelektuál 20. storočia. – ЗАЯЦ, Пэтэр: Славацкі інтэлектуал ХХ стагодзьдзя. Časopis Arche, 9/2010.

ŠIMEČKA, Martin M.: Poučenie z reálneho socializmu. – ШЫМЭЧКА, Марцін М.: Навука рэальнага сацыялізму. Časopis Arche, 9/2010.

KAPITÁŇOVÁ, Daniela. Ich Komárno a môj Trianon. – КАПІТАНЯВА, Даніэла. Іх Камарна і мой Трыянон. Časopis Arche, 9/2010.

Kvalifikace

Vysokoškolské studium

Absolvované odborné semináře

Certifikát

Živnostenská registrace

Úřad městské části Praha 11
IČ: 28439660

Jsem členkou Jednoty tlumočníků a překladatelů.

 

Reference

Česká televize

překlady

Rádio Svobodná Evropa

simultánní tlumočení konference Past, Present and Future of Belarusian Statehood (běloruština-čeština)

Univerzita Karlova v Praze

Člověk v tísni, o. p. s.

tlumočení, překlady (dlouhodobá spolupráce)

Krajský úřad Kraje Vysočina

tlumočení během oficiální návštěvy velvyslance Ruské federace v kraji (čeština-ruština)

Polský institut v Praze

tlumočení akcí

Literární festival Měsíc autorského čtení

divadlo Husa na provázku: tlumočení literárních akcí (běloruština-čeština)

Svaz měst a obcí ČR

tlumočení během služební cesty do Běloruska a vícečetných setkání se zástupci běloruských regionů v Praze (běloruština-čeština, ruština-čeština)

Festival Jeden svět

překlad dokumentárních filmů (čeština-ruština, čeština-běloruština)

Deloitte

tlumočení během návštěvy ministra zdravotnictví Autonomní republiky Krym v pražských fakultních nemocnicích

Česká dobývací technika

sdružení společností: tlumočení jednání

Accom holding, s. r. o.

tlumočení a překlady

Dermacol, a. s.

překlady propagačních materiálů (dlouhodobá spolupráce)

Škoda Auto, a. s.

tlumočení školení (dlouhodobá spolupráce)

Pražská informační služba

překlady turistických propagačních materiálů

Divadlo Metro

překlady informačních a propagačních materiálů

Asociace pro mezinárodní otázky:

tlumočení

Ústav mezinárodních vztahů

tlumočení

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

tlumočení

PRO.MED.CS Praha, a. s.

tlumočení

 

Kontakt

Adresa

PhDr. Veranika Bialkovich
Malešická 31
130 00 Praha 3

Telefon

+420 732 672 570

E-mail

veranika.bialkovich@seznam.cz