Veranika Bialkovich portrait

O mně

  • Jsem soudní tlumočnice a překladatelka pro ruštinu, běloruštinu, chorvatštinu a makedonštinu.
  • Vystudovala jsem češtinu a běloruštinu na Filologické fakultě Běloruské státní univerzity a chorvatštinu a makedonštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
  • Na pražské Filozofické fakultě jsem také získala titul PhDr.
  • Překladům a tlumočení se věnuji od roku 2004.
  • Přehled mých významných zákazníků najdete v referencích.
  • V době studií jsem absolvovala řadu studijních pobytů a jazykových seminářů v Chorvatsku a Severní Makedonii. Do těchto zemí se ráda a pravidelně vracím i dnes.
  • Jsem absolventkou ročního kurzu pro překladatele právních textů Juridicum na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy a účastnicí dalších odborných seminářů a přednášek pro překladatele a tlumočníky.
  • Vedle nabízených služeb se také věnuji knižním překladům. Mé počiny na poli krásné literatury jsou k nahlédnutí zde.